Tag: WAAA-248

Nữ y tá tốt bụng luôn giúp đỡ bệnh nhân

Nữ y tá tốt bụng luôn giúp đỡ bệnh nhân. Nếu tôi nhớ nhiều, tôi không đến nhà anh ấy. Tôi thích rằng bạn đã nhớ tôi, đó là lý do tại sao tôi ở đây ngày hôm nay, vì vậy bạn không nhớ tôi nữa. Bạn muốn tôi nằm cạnh bạn ...