Tag: SSIS-583

Cô bạn thân nhất và cha tôi lén lút làm tình với nhau

Sợ tôi. Vốn tưởng rằng dì sắp đi ngủ, ta nên nhân cơ hội này, không ngờ thế giới lại đảo lộn ở đây. Bây giờ mông của tôi sắp bị đánh đòn. Vẫn tỉnh táo, tôi cố gắng đối phó với nó và nói - xin lỗi mẹ, con đang ngủ. Tôi...