Tag: Mai Tamaki

Chồng vừa qua đời, góa phụ trẻ biến thành nô lệ tình dục

Nhưng tôi luôn nói không vì tôi chỉ muốn cô ấy một mình. Tôi không biết trò chơi này sẽ kéo dài bao lâu nữa vì sự thật là tôi bị cô ấy ám ảnh và trong khi tôi sợ hãi mối quan hệ, tôi thực sự không muốn rời xa cô ấy, đ...