Tag: GVH-488

Công việc điều dưỡng chăm sóc cho người già

Vì nhiều lý do, ngay cả Hồng cũng bắt đầu nghĩ xem phải làm gì. Sau đó vào buổi tối, khi Barwind, một người bạn của bố mẹ Hồng, về nhà, bố của Hồng đã thảo luận vấn đề này với Công. Công đã đạt được điều ước của mình....