Tag: FOCS-101

Bị bạn trai cũ đe dọa trước đám cưới

Miệng để bố mẹ tôi không nghe, ga giường vấy máu, rồi chúng tôi tiếp tục làm chuyện đó với những động tác nhẹ nhàng cho đến khi cô ấy quen dần và cơn đau của cô ấy biến thành niềm vui và cô ấy cứ đòi hỏi tôi ngày càng...