Tag: CAWD-369

Vietsub
Trẻ con thích chơi đồ cổ

Trẻ con thích chơi đồ cổ

Trẻ con thích chơi đồ cổ. Đôi khi họ để hé cửa và tôi có thể nhìn thấy gì đó, nhưng hầu như luôn luôn trong ánh sáng lờ mờ. Một đêm nọ, khi tôi đi qua, họ mở hé cửa và có một ngọn đèn nhỏ trong phòng. Cha tôi đang ngồ...