Làm tình với cô nhé em. Carla bắt chéo chân, đến nỗi không thể phân biệt được ngay cả đầu lông mu của cô ấy. Mẫn thoải mái hơn, nhưng cũng có cặp đùi săn chắc. Và tôi không biết làm thế nào để gửi một cái vào phòng ngủ của cô ấy, và lấy của tôi để khác. Tôi nói, bởi vì tôi phải làm gì đó với cơn sốt của mình. Không có dịp. Carla đứng dậy trước và đi vào phòng ngủ mà cô ấy chia sẻ với bạn mình, bóng gió di chuyển mông khi cô ấy bước đi (không phải vì điều gì, đó là cách đi tự nhiên của cô ấy). Đó là cơ hội của tôi! -Tôi đã nghĩ-. – Phòng của tôi mát hơn, và giường rộng. Tại sao bạn không đổi phòng, và chúng ta sẽ ngủ trưa cùng nhau? (Vâng, vâng, ngủ. Đó là điều tôi ít nghĩ đến nhất vào lúc đó). Mẫn nhìn tôi hơi nghiêm túc.

Làm tình với cô nhé em

Làm tình với cô nhé em