Em hứa chỉ đút vào 3 cm thôi chị dâu. Tôi cảm thấy tiếng bước chân của Antonio xa dần, anh ấy mở cửa và nói: – Anh bạn, anh vẫn thế, tìm thấy anh thật là vui. Anthony nói. Người đàn ông không nói. – Vui gì ông, ông nhớ xóm. Chà, lúc anh bỏ anh tôi còn trẻ, anh hơn tôi trên dưới 10 tuổi nhưng tôi luôn nhớ đến anh ngày xưa anh đến thăm con điếm của em gái tôi và mua quà cho tôi để tôi cho họ đụ trong phòng của tôi. Tôi không nghe thấy gì về bạn nữa. Nó thật lạ. Người đàn ông không trả lời. – Xem tôi có gì đây, với quần áo anh đặt cho tôi, bạn nghĩ thế nào về???? Người đàn ông không trả lời, tôi cảm thấy anh ta đang cởi quần áo, tôi run lên, tôi rất sợ, không biết là ai đây?, họ sẽ làm gì tôi đây? Tại sao anh ta không nói, có lẽ anh ta biết anh ta nên không nói?

Em hứa chỉ đút vào 3 cm thôi chị dâu

Em hứa chỉ đút vào 3 cm thôi chị dâu